English
ВелосипедиНови продуктиПромоцииМоят акаунтМоята кошницаКонтакти
  МагазинВелосипеди.com » Онлайн магазин » Условия за ползване на сайта
Категории в онлайн магазина

3Д Уеб Дизайн ЕООД предлага уеб дизайн на онлайн магазини за велосипеди, Seo Оптимизация и класиране в Google на онлайн магазини и изработка на онлайн магазин с перфектно изпипана система за онлайн търговия с висока успеваемост в търсачките - за да се класира магазина ви отлично в Google и да печелите много пари!

Условия за ползване на предоставените услуги. Условия за ползване на предоставените услуги.
Лицензионно споразумение с магазинвелосипеди.com. Последна промяна: 07 Юни 2013 година.

Условия за ползване на уеб сайт МагазинВелосипеди.com
Собственик на сайта: ЕТ Алдераан - Мариан Димитров, София. Телефони за контакти 028244047, 359898940355, 359897940355, 359896940355 и 359892940355.

Тези условия регламентират отношенията между ЕТ Алдераан - Мариан Димитров собственик на уебсайт http://МагазинВелосипеди.com (Онлайн магазин за велосипеди и спортни стоки Veloservice) и потребителите на интернет страницата и услугите, предлагани от този сайт. С влизането, разглеждането или използването на този уеб сайт с търговско наименование Veloservice, Вие се съгласявате безусловно и без ограничения с неговите условия за ползване. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване, моля не използвайте настоящия уеб сайт и не го ползвайте.

 

Вътрешни правила на сайта, свързани с функционирането му

Потребителите на настоящия сайт или свързана с него услуга се задължават при регистрацията си да предоставят верни данни за личността си и друга изисквана лична информация. Предоставянето на неверни данни дава право на Veloservice да прекрати незабавно потребителската регистрация без да изпраща известие. Във всички случаи Veloservice не носи отговорност по отношение на действия, извършвани посредством предоставена невярна информация от потребител.

Електронен магазин Veloservice ще разкрие личната Ви информация без уведомление само ако това бъде изискано от закона със съответното съдебно разрешение.

Контрол върху личната Ви информация
Когато се регистрирате или другояче ни предоставяте лична информация, МагазинВелосипеди.com няма да разкрива такава информация на трети страни без разрешение от Ваша страна.

Достъп до личната Ви информация
Ще Ви предоставим средства да проверите дали личната Ви информация е правилна и валидна.

Можете:
Да прегледате и промените личната информация, която вече сте ни предоставили.
Имате право да добавяте до 5 адреса във вашата адресна книга.
Да ни кажете, при попълване на регистрационната форма, дали желаете Veloservice да Ви изпраща допълнителна стокова информация. Изпращането на допълнителната стокова информация е изрично забранено без Ваше съгласие!

Сигурност и обезпеченост на личната ви информация
Никой не може да види или редактира личната Ви информация без да знае потребителското Ви име и паролата Ви, така че не трябва да ги разкривате на други лица. Желателно е да запомните паролата си и да не я записвате! Паролите на нашия сайт трябва да са най-малко от 6 символа! Не се възприемат интервали и специални символи.

Електронен магазин Veloservice не носи отговорност за действия, извършени чрез или върху сайта от потребители на сайта или от неоторизиран достъп до него.

Промени и актуализиране
Възможно е да актуализираме настоящите условия за поверителност. Когато правим това, ние също така ще коригираме и датата на последното актуализиране, която е посочена в горната част на този документ.

Прекратяване
Електронен магазин Veloservice запазва правото си да прекрати извършена потребителска регистрация по всяко време без да уведомява потребителя и без да се изисква неговото съгласие, в случай на несъобразяване с приетите изисквания и отговорности от страна на потребителя или при една некоректна поръчка.

Идентификация
Когато направите поръчка от съображения за сигурност се записват Вашия IP адрес и името на интернет доставчика ви.

Общи условия за ползване, съобразени с Българското Търговско право и закони.
Изготвил: Адвокат Михаил Гоцев.

СТРАНИ:

С настоящите Условия се определят условията и реда за ползване на уеб сайта МагазинВелосипеди.com, наричан оттук нататък САЙТЪТ, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством САЙТА.

Страни по настоящите общи условия са:
1. ЕТ Алдераан - Мариан Димитров, с адрес на управление гр. София, жк. Люлин, бл.906, вход А, наричано оттук нататък ПРОДАВАЧ
2. Всяко физическо или юридическо лице, което е съгласно с Общите условия и ползващо САЙТА за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано оттук нататък ПОТРЕБИТЕЛ.

ПРЕДМЕТ

Продавача предоставя на Потребителя каталог с продукти за покупка, а Потребителят има възможност да закупува предлаганите в САЙТА стоки чрез заявка и плащане на съответната продажна цена, при спазване на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните изисквания за конкретните стоки.

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чрез отбелязване в полето на: Съгласен съм с Общите условия и натискане на бутон Продължи, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
ПРОДАВАЧА незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 1 като изпраща съобщение до електронната поща на Потребителя, което съдържа данните за кореспонденция с Продавача и текста или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

Промени в Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача.
- При извършване на промени в Общите условия, Продавачът се задължава да изложи на видно място на САЙТА препратка (линк), през която са достъпни изменените Общи условия.
- Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Продавача, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

КАТАЛОГ НА СТОКИТЕ

Отделните видове стоки се подреждат във формата на оферти по различни показатели, съгласно изискванията на Потребителя и предлаганата класификация в сайта.
- Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени от снимков материал.
- Указаната цена на отделната стока е за един брой и е без включена в тази стойност цена на доставката.
- Допълнителни условията на поръчка и доставка на продуктите са указани в сайта.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:
- Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
- Поръчаната от Потребителя стока се доставя до 6 работни часа на посочения от него адрес за София и до 48 часа за страната, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.
- Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
- Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавача се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
- В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
- Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКА

Заявката за покупка и доставка на стока се извършва посредством попълване на представените на САЙТА формуляри за заявка за покупка и доставка на стоки.
- Потребителят се задължава да представи точни данни за лицето, което ще получи стоката, както и мястото на доставка.
- В заявката автоматично се описват, видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на заявените стоки.
- Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона КУПИ в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Продавача, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
- След получаване на заявката, Продавачът се свърва по телефон или посредством email съобщение с Потребителя. Последният трябва да потвърди направената поръчка изрично.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Потребител, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката
2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена
3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА
4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка
- Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

След получаване и заплащане на стоката, Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
1. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

Рекламации се приемат, както следва:
1. По точка 1 и 2: в срок от 24 часа от получаването на стоката.
2. По точка 3: в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.

Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявка и след извършен оглед за установяване на несъответствието.

Начини на плащане

Заплащането на продуктите се извършва чрез Наложен платеж: Заплащането на избрания от вас продукт става в момента на извършване на доставка като съответната сумата се предава на куриера.

Разкриване на информацията

Продавачът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
1. Е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрация в САЙТА или в по-късен момент.
2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
3. При други посочени в закона случаи.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на САЙТА с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.
- Потребителя на САЙТА няма право да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от САЙТА, без разрешение на Продавача.
- Потребителя няма право да се опитва да претоварва сайта с фиктивни заявки или друга информация, а ако това се случи чрез хостинг компанията ще му бъде спрян достъпа до сайта.
- Потребителя на САЙТА няма право да извършва злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

Когато се регистрирате във МагазинВелосипеди.com , вие декларирате, че сте съгласни с условията за ползване на сайта!
Продължи
Изработка на онлайн магазин
Вашия IP адрес: 3.238.72.122 ще бъде записан ако направите поръчка.
Велосипеди магазин: онлайн покупка на колела Drag, Robifir, Cross, Raleigh, Scott, детски продукти и спортни стоки.
велосипед Драг | велосипед Robifir | велосипед Raleigh | велосипед Скот | велосипед Крос | велосипед Спринт онлайн поръчка | Условия на магазина
Продажба на velosipedi и експресна доставка на велосипедите, сервиз на велосипедите и ремонт на велосипедите в град София от МагазинВелосипеди.com.

Current Parse Time: 0.106 s with 299 queries